Kommunen

Få en gratis visitation hos kommunen

Hos Din Særlige Pleje betjener vi borgere i Helsingør Kommune. Har du brug for at søge om en gratis visitation hos din kommune, hjælper vi hos Din Særlige Pleje dig hellere end gerne godt igennem processen.

Der kan være flere årsager til, at man har brug for hjemmehjælp. Måske du er ved at komme dig over sygdom, eller måske du ikke længere selv kan klare hverdagens praktiske gøremål. Kommunen vurderer og afgør, om du kan få hjemmehjælp, og i givet fald, hvor meget hjælp, du har brug for.

Vi er lettilgængelige over telefonen hele dagen, så du kan altid få fat på os, skulle der være noget ved visitationsprocessen, du er i tvivl om. Vi er desuden kun to, der tager telefonen, så derfor er der god sandsynlighed for, at du får fat i den samme hver gang. Det, mener vi, giver en stor tryghed.

Hvordan foregår visitationsprocessen?

Er du helt ny i hjemmehjælpssystemet, og har du ikke fået hjælp fra kommunen før, er det første skridt at tage kontakt til kommunen. Ved kommunen vurderer visitationen, hvilken type hjælp, der er nødvendig. Det er vigtigt at understrege, at du som borger har det frie valg til, om du vil vælge privat hjemmepleje, eller om du vil modtage hjemmehjælp gennem kommunen. Hos Din Særlige Pleje tilbyder vi vores hjælp gennem Helsingør Kommune.

Vi tager gerne kontakt og besøger borgeren, inden det endelige valg træffes. Vi vil meget gerne komme på besøg, så du er tryg ved at vide, hvem vi er, inden du vælger os til at varetage din hjemmepleje.

Du kan kontakte visitationen i Helsingør kommune på telefon 49 28 39 39, eller du kan sende dem en mail til visitatorer@helsingor.dk.

Ønsker du hjælp i din hverdag?

Ring til os på telefon 70 60 54 40 og aftal et uforpligtende besøg eller kontakt os via e-mail: info@saerligepleje.dk

Kontakt Din Særlige Pleje

Din Særlige Pleje samarbejder med